Posted on Jätä kommentti

2020 Palosammutinten tarkastus jäsenille

Nyt kun olemme joutuneet perumaan vallitsevien olosuhteiden pakosta rantatapahtuman, on sammuttimien tarkastus saatu sovittua edulliseksi!

Ilmoittamalla olevasi Airiston Veneilijä, saat Palosammutin PS sammutin kaupassa sammuttimesi tarkastettua 3 euron hintaan! Iso kiitos PS:lle vastaantulosta!

Ko yrityksen nettisivut löytyvät https://www.palosammutin.info/

Avoinna Ma-To 10-16.30 Pe 10-16.00

Huhti-toukokuussa lauantaisin klo 10-13

Osoite on Markulantie 1, Turku

Posted on

Kesä 2020 Nötöboden suljettu

Alla tiedote, mikä löytyy heidän Facebook-sivuiltaan:

Nötöboden tiedote kesälle 2020

Nötöboden on suljettu kesäkaudella 2020. Polttoainejakelu automaatilla tulee kuitenkin olemaan normaalisti toiminnassa palvellen veneilijöitä ja saarelaisia läpi vuoden.

Nötöboden suljetaan, koska rakennuksen nykyinen kunto vaatii remontteja ja rakennuksen jätevesijärjestelmä tulee uusia lain vaatimalle tasolle. Lisäksi kaupan kaikki kylmälaitteet ovat tulleet elinkaarensa päähän, niiden teho ei enää riitä pitämään tuotteita riittävän kylminä. Laitteet ovat jatkuvasti päällä koettaen pitää lämpötilan elintarvikeasetuksen vaatimissa rajoissa. Laitteiden käydessä jatkuvasti, ne tuottavat lisää lämpöä rakennukseen jolloin jäähdyttämisen tarve kasvaa entisestään – oravanpyörä on valmis. Nykyaikaiset, energiaa säästävät kylmälaitteet ovat ovellisia jolloin kylmä ei pääse karkuun. Lisäksi laitteiden tulisi olla miellellään keskuskoneellisia jolloin lämmin lauhdeilma voidaan johtaa muualle kuin myymälätiloihin.

Haasteena ovat siis mittavat investoinnit – Nötöboden ei kauppana ole tuottanut viimeiseen kolmeen vuoteen, osaksi kiinteiden kulujen mm. sähkönsiirron vuosittaisesta noususta ja haasteena on samalla lyhyt toimintakausi suhteessa kustannuksille, jotka kuitenkin maksetaan vuoden ympäri.

Tällä hetkellä potentiaalisia investoijia ei löydy, remonttien ja laitekannan uudistusten vaatiessa kymmeniä tuhansia euroja.

Yhdessä aktiivisen Nötön kotiseutuyhdistyksen kanssa jatkamme nyt yhdessä ratkaisujen etsintää!

Terveisin Nina & Janne + Jan-Erik & Teija

****************************************************

Nötöboden – Pressmeddelande om sommaren 2020

Nötöboden är stängd sommarsäsongen 2020. Bränsledistributionen vid automaten kommer att fungera normalt året om som service åt båtfolket och öborna.

Nötöboden stängs pga att byggnaderna kräver grundreparationer och avloppssystemet behöver förnyas enligt lagen. Dessutom är alla kylapparaters livstid slut, deras effektivitet håller inte produkterna tillräckligt kalla. Apparaterna är oavbrutet på för att hålla produkterna kylda enligt livsmedelsföreskrifterna. Då apparaterna oavbrutet är på, värmer de byggnaden, då det igen kräver extra avkylning – ekorrhjulet är färdigt. Moderna, energisnåla kylapparater har dörr och släpper inte ut kylan. Dessutom borde apparaterna vara centralstyrda, så att det är lätt att leda den varma luften ut från butiksutrymmena.

Utmaningen är storskaliga investeringar. Nötöboden har inte som butik gett någon vinst på de senaste tre åren, delvis pga de fasta kostnaderna, som t.ex. den årligen stigande kostnaden för eldistribution och delvis pga utmaningen med en kort verksamhetssäsong i jämförelse till kostnaderna, som betalas året om.

För tillfället har det inte hittats några investerare, då reparationerna och förnyandet av apparaterna kräver tiotals tusen euro.

Vi fortsätter att försöka hitta lösningar tillsammans med den aktiva Nötö hembygdsföreningen.

-Nina & Janne och Jan-Erik & Teija-